Containers - Afvalstromen

Indien u ervoor kiest om een container te bestellen is het belangrijk om u te verdiepen in de verschillende soorten afvalstromen. Op deze pagina vind u welke producten u in welke container mag gooien. Lees deze informatie goed door, want indien de door uw gekozen afvalstroom vervuild is met andere materialen zijn wij genoodzaakt om extra kosten in rekening te brengen

Bouw/Sloopafval
Wat mag er wel in de container:
 • Hout

 • Puin (max 5%)

 • Isolatiemateriaal

 • Metaal

 • Gips(-platen)

 • Giboblokken

Wat mag er niet in de container:
 • Asbest

 • Asbestgelijkend materiaal

 • Autobanden

 • Gevaarlijke stoffen

 • Elektrische apparaten

 • Schoorsteenpuin

 • Bitumineus afval

B-hout
Wat mag er wel in de container:
 • Kozijnen

 • Deuren

 • Keukenkasten

 • Bureaus

 • Spaanplaat

 • MDF

 • Zachtboard

 • Hardboard

 • Panlatten

Wat mag er niet in de container:
 • Bielsen

 • Geïmpregneerd hout (bijv. schuttingen)

 • Hout behandelt met carboleum

 • Vers hout van snoeiwerkzaamheden

 • Boomstammen

 • Andere afvalsoorten dan hout

Grof huisvuil
Wat mag er wel in de container:
 • Kasten

 • Bedden/Matrassen

 • Vloerbedekking/Linoleum/Vloerzeil

 • Keukenbladen

 • Stoelen/Banken

 • Tafels

Wat mag er niet in de container:
 • Elektrische apparaten

 • Asbesthoudende materialen

 • Andere niet op huisvuil lijkende afvalsoorten

Puin
Wat mag er wel in de container:
 • Baksteenpuin

 • Betonpuin

 • Keramiek

 • Tegelwerk

 • Straatklinkers

 • Stoeptegels

 • Dakpannen

 • Grind

Wat mag er niet in de container:
 • Asbest(-gelijkend materiaal)

 • Gresbuis

 • Schoorsteenpuin

 • Gips-/Gasbeton

 • Giboblokken

 • Overige afvalsoorten die niet op puinafval lijken

Tuinafval
Wat mag er wel in de container:
 • Takken

 • Snoeiafval

 • Bladeren

 • Grasmaaisel

 • Boomstammen- en stronken

Wat mag er niet in de container:
 • Grote hoeveelheden grond

 • Hout van tuinhuisjes, schuttingen etc. 

 • Plastic/Kunststoffen

 • Bielsen

 • Andere afvalsoorten die niets met de tuin of groen te maken hebben

C-hout
Wat mag er wel in de container:
 • Bielsen​

 • Schuttingen

 • Geïmpregneerd hout

 • Hout behandeld met carboleum

Wat mag er niet in de container:
 • Hout verontreinigd met bitumineuze stoffen

 • Vers hout, zoals snoeiafval en bomen

 • Afval dat geen hout is​

Grond
Wat mag er wel in de container:
 • Visueel schone grond

 • Zand

 • Tuinaarde

 • Graszoden

Wat mag er niet in de container:
 • Grond afkomstig van industrieterreinen

 • Boomstronken of wortels

 • Vervuiling door steen, plastic, papier of overig afval

 • Vervuiling door olie of andere vloeistoffen

 • Grote hoeveelheden graszoden